Ordförande
Mats Nilsson
0708 223 223 
Svanögatan 1 
257 31 Rydebäck
Epost: mln4607@gmail.com​​​​​​​​​​​​​​

Vice ordförande
Jan Heidne
0705 223 035
Grindögatan 6
257 32 Rydebäck
Epost: jan.heidne@telia.com

Sekreterare
Vakant

Kassör
Marie-Louise Larsson
0702 277 356
Tjärögatan 97
257 33 Rydebäck
Epost: ml.larsson6@gmail.com

Medlemsansvarig
Anders Wiksten
0739 638 811
Vässarögatan 47
257 33 Rydebäck
Epost: wiksten2020@gmail.com

Teater/Resor
Inger Larsson
0705 979 842
Rydebäcks Stationsgata 34
257 34 Rydebäck
Epost: ijlarsson@telia.com

Program
Lars Eklund
0722 259 494
Vindögatan 94
257 33 Rydebäck
Epost: lars.eklund.le@gmail.com